Kraków – Podziemia Rynku

Wejście do podziemi Rynku w Krakowie znajduje się w budynku Sukiennic.
Muzeum znajduje się ponad 4 m pod powierzchnią Rynku. Ekspozycja nawiązuje do historii Krakowa, codziennego życia jego mieszkańców oraz szeroko pojętego handlu, możemy zwidzieć średniowieczne trakty, cmentarzysko. Na trasie zwiedzania znajdują się hologramy budynków, możemy poznać historię poszczególnych zabytków. W zbiorach znajdują się przedmioty codziennego użytku i rękodzieło.
W 2005 roku wymiana nawierzchni Rynku Głównego umożliwiła archeologom, przeprowadzenie prac badawczych. To co tam odkryli przeszło najśmielsze oczekiwania W podziemiach odnaleziono pozostałości Kramów Bolesławowych z XIII w., Kramów Bogatych powstałych pod koniec wieku XIV, cmentarzysko z XI wieku, a nawet elementy wodociągu miejskiego. W 2010 roku wszystkie te skarby zostały udostępnione zwiedzającym, jako filia Muzeum Historycznego w Krakowie.

Po wyjściu z Podziemi warto udać się na spacer po krakowskim Rynku.
Sukiennice warto zwrócić uwagę na nóż, który wisi na krótszej osi budynku w rogu pod sufitem. Pochodzenie noża wyjaśnia legenda o dwóch braciach którzy w czasach panowania księcia Bolesława Wstydliwego, budowali wieże kościoła Mariackiego. Młodszy z nich zorientował się, że jego wieża nie będzie tak wysoka, jak wieża starszego brata, więc z zazdrości zabił go tym właśnie nożem. Ogarnięty jednak wyrzutami sumienia, odebrał sobie życie, skacząc z wyższej wieży. Nóż został zawieszony na pamiątkę tragicznego wydarzenia stanowiąc przestrogę przed bratobójczą walką. Inne źródła podają że nóż został zawieszony w średniowieczu, miał przypominać surowym prawie. Prawo karało za małą kradzież obcięciem uszu, za większą – obcięciem ręki. Oryginalny nóż ukradziono, mieli zabrać go Niemcy w czasie II wojny światowej, jako zabytek broni germańskiej. Współczesna replika była wielokrotnie kradziona przez turystów.